Cheng Thomas 青雲雲海宮粉絲團 LINE Mail youtube

歷年照片

弟子楊政蒲點七星元辰燈及安魂往生者法事-1100320  2021-03-24

商品內容 商品討論

    弟子楊政蒲點七星元辰燈及安魂往生者法事-1100320、因為工作地點台中烏日工時常出工安問題、令人不安、經母娘查察後得知、工地不潔淨、萬靈飄盪、業主虧損累累、弟子需要先自保、前來宮中舉辦安魂往生者、使其暫時得以安定、本身再點七星元辰燈、期使自身魂魄安定、不再每日都恐慌不安、老師開啟疏文一式上稟諸有司、再持咒加持、由弟子擲三正笅應准、法事圓滿完成。


                                                                  


回上頁會員登入
帳號
密碼

忘記密碼? 註冊